Τεχνικά χαρακτηριστικά - Επιλογές σύνδεσης

Untitled-9

Αντοχή στον αέρα

65

Αντοχή φορτίου (χιόνι)

3mmPC

Πάχος και υλικό οροφής

5years

Εγγύηση προϊόντος

single

Τρόποι σύνδεσης

Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensionsBike

Χρωματισμοί

ColorsSV