Τεχνικά χαρακτηριστικά - Επιλογές σύνδεσης

32

Αντοχή στον αέρα

62

Αντοχή φορτίου (χιόνι)

3mmPC

Πάχος και υλικό οροφής

5years

Εγγύηση προϊόντος

single

Τρόποι σύνδεσης

Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensionsPV

Χρωματισμοί

ColorsSV