Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensionsCabin
Cabin_Garage_2