Τεχνικά χαρακτηριστικά - Επιλογές σύνδεσης

35

Αντοχή στον αέρα

130

Αντοχή φορτίου (χιόνι)

4wall

Πάχος και υλικό οροφής

5years

Εγγύηση προϊόντος

single

Τρόποι σύνδεσης

Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensionsSVTFdimensionsSC

Χρωματισμοί

ColorsSV