Τεχνικά χαρακτηριστικά - Επιλογές σύνδεσης

32

Αντοχή στον αέρα

62

Αντοχή φορτίου (χιόνι)

3mmPC

Πάχος και υλικό οροφής

5years

Εγγύηση προϊόντος

Single_serial

Τρόποι σύνδεσης

Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensionsP2
TFdimensionsP2M
TFdimensionsP2Y

Χρωματισμοί

ColorsSV