Τεχνικά χαρακτηριστικά - Επιλογές σύνδεσης

36

Αντοχή στον αέρα

75

Αντοχή φορτίου (χιόνι)

3mmPC

Πάχος και υλικό οροφής

5years

Εγγύηση προϊόντος

single

Τρόποι σύνδεσης

Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensionsP3

Χρωματισμοί

ColorsSV