Τεχνικά χαρακτηριστικά - Επιλογές σύνδεσης

30

Αντοχή στον αέρα

70

Αντοχή φορτίου (χιόνι)

4PMMA

Πάχος και υλικό οροφής

5years

Εγγύηση προϊόντος

single

Τρόποι σύνδεσης

Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensions4

Χρωματισμοί

Colors4