Τεχνικά χαρακτηριστικά - Επιλογές σύνδεσης

25

Αντοχή στον αέρα

60

Αντοχή φορτίου (χιόνι)

4PMMA

Πάχος και υλικό οροφής

5years

Εγγύηση προϊόντος

single

Τρόποι σύνδεσης

Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensions3

Χρωματισμοί

Colors3