Τεχνικά χαρακτηριστικά - Επιλογές σύνδεσης

20

Αντοχή στον αέρα

50

Αντοχή φορτίου (χιόνι)

3PMMA

Πάχος και υλικό οροφής

5years

Εγγύηση προϊόντος

Single_serial

Τρόποι σύνδεσης

Διαθέσιμα μοντέλα και διαστάσεις

TFdimensions

Χρωματισμοί

Colors